Gilsing Wonen wijst u als bezoeker van gilsingwonen.nl graag op het volgende:

De getoonde informatie op deze website wordt met uiterste zorg en aandacht door Gilsing Wonen samengesteld. Het kan echter voorkomen dat ondanks onze zorg en aandacht de informatie die hier verstrekt wordt onvolledig en/ of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Gilsing Wonen behoudt het recht om informatie op deze website aan te vullen en/of zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren.

 

Gilsingwonen.nl is met alle inhoud en elementen daarvan, zoals afbeeldingen, foto’s, logo, en teksten eigendom van Gilsing Wonen. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te verspreiden, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Gilsing Wonen. Gilsing Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze gegevens verstrekt door Gilsing Wonen.


Er zijn online kanalen met onze producten die buiten het domein van Gilsing Wonen vallen. Deze worden niet onderhouden door Gilsing Wonen en is daarbij ook niet verantwoordelijk voor de getoonde informatie of het functioneren van deze websites. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Gilsing Wonen worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright Gilsing Wonen 2018